Soubor písní a tanců JISKRA

Soubor písní a tanců JISKRA
Folk Ensemble of Songs and Dances JISKRA
Volksensemble von Liedern und Tänzen JISKRA

Soubor písní a tanců JISKRA

Aktuálně

5. - 9. 6. 2024 - 26. MFF CIOFF PLZEŇ, Plzeň

mffplzen.eu


O nás

Soubor písní a tanců Jiskra vznikl v roce 1958. Od svého založení se věnuje zpracování folklorního materiálu  jihozápadních Čech – v jeho repertoáru jsou lidové písně a tance z Plzeňska, Žinkovska a Chodska. Lidová muzika vychází z původní štrajchové a dudácké muziky, hudební i taneční zpracování čerpá z národopisných sbírek daných oblastí. Jednotlivá pásma vychází z tradičních projevů výročního a rodinného zvykosloví. Soubor je tvořen taneční, hudební a pěveckou složkou. Za své existence uskutečnil stovky vystoupení na domácích i zahraničních pódiích a účastnil se festivalů v různých zemích světa (v posledních letech například na Kostarice, či v Rusku). Lidová muzika souboru spolupracuje s Českým rozhlasem Plzeň, celý soubor se opakovaně představil i v České televizi. Jiskra je hlavním spolupořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň.

Soubor písní a tanců JISKRA je přidruženým členem České národní sekce CIOFF®
a certifikovaným nositelem nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje. 

Vydavatelská činnost

Až pojedu kolem Radyně (CD 1999)
Vod Plzně písničky vezeme (CD 2006)


Na vaše případné dotazy Vám rádi osobně odpovíme. Veškeré potřebné informace naleznete v sekci Kontakty.  

Hlavní partneři

     

Mediální partner